BGH hyväksyy apurahoja kunnallisille klinikoille

BGH hyväksyy apurahoja kunnallisille klinikoille


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mutta avoin laskenta ja sisällyttäminen vaatimussuunnitelmaan on välttämätöntä
Karlsruhe (jur). Kunnat voivat tukea sairaaloitaan, jos ne ovat tarpeen hoidon varmistamiseksi. Se päätti torstaina 24. maaliskuuta 2016 liittovaltion tuomioistuin (BGH) Karlsruhessa (Az .: I ZR 263/14). Periaatteessa hän hylkäsi Saksan yksityisten klinikoiden liittovaltion liiton (BDPK) nostaman kanteen Calw'n piiriä vastaan. Tämän mukaan ilmoitusta EU: n komissiolle ei vaadita myöskään, jos avoimuus on etukäteen avointa siitä, mitkä alijäämät on tarkoitus ottaa haltuunsa ja missä määrin.

BDPK: n nostama oikeusjuttu vastusti piirinvaltuuston päätöstä korvata kahdessa Calw- ja Nagold-sairaalassa sijaitsevan Calw GmbH -klinikan alijäämä vuoteen 2016 mennessä. Päätös tehtiin vuonna 2013 sen jälkeen, kun klinikoilla oli yli kolmen euron alijäämä vuonna 2011 ja 6,2 miljoonaa euroa vuonna 2012. Lisäksi piiri otti takuita lähes 15 miljoonan euron arvosta investointeihin.

BDPK on vakuuttunut siitä, että nämä ovat tukia, joista EU: n komission olisi pitänyt ilmoittaa ja hyväksyä. Luvattomat maksut rikkovat eurooppalaista valtiontukilakia. Euroopan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (EuG) oikeuskäytännön mukaan tuki on sallittua vain sellaisille klinikoille, jotka suorittavat tiettyjä erityistehtäviä. Näin ei kuitenkaan ole Calw'in piiriklinikoilla. Siksi tuille ei ole tosiasiallista syytä.

Alemman oikeusasteen tuomioistuimessa Tübingenin käräjäoikeus (tuomio ja JurAgentur-ilmoitus päivätty 23. joulukuuta 2013, viite: 5 O 72/13) ja Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart (tuomio ja JurAgentur-ilmoitus 20 päivänä marraskuuta 2014) hylkäsivät kanteen. .

BGH on nyt noudattanut tätä periaatteessa ja hylännyt oikeusjutun vuodesta 2014. Aluetuomarit selittivät alueen alijäämäkorvauksen syyn sairaalaetuuksien ylläpitämiseen. Molemmat klinikat sisällytettiin Baden-Württembergin osavaltion kysyntäsuunnitelmaan. Tämä osoittaa, että "heidän toiminta on välttämätöntä väestön tarpeiden tyydyttämiseksi".

EU: n lainsäädännön mukaan kyse on siis "yleisen taloudellisen edun mukaisista palveluista". Korvausmaksut ovat tässä yleisesti sallittuja, eikä EU: n komission tarvitse tietyin edellytyksin hyväksyä niitä.

Näihin "vapautuksen" ehtoihin sisältyy kuitenkin se, että laitokselle on annettu toimeksianto asiaankuuluvista palveluista etukäteen ja että on määritelty selvästi ja avoimesti, miten mahdolliset korvaukset lasketaan.

Calw'n piirikunta tilasi klinikoitaan kliinisellä hoidolla vuonna 2008 ja sen jälkeen jälleen alueenneuvoston joulukuussa 2013 antamalla päätöslauselmalla. BGH on kuitenkin vakuuttunut siitä, että vain nykyinen "toimeksianto" säätelee selvästi, miten vuotuinen korvaus lasketaan.

Vuoden 2008 määräys ei kuitenkaan täyttänyt "avoimuusvaatimuksia" vapautusta varten "ilmoitusvelvollisuudesta" Brysseliin, tuomitsi Karlsruhen tuomarit. Siksi OLG Stuttgartin olisi nyt tarkistettava, onko vuosien 2012 ja 2013 alijäämäkorvaus laillinen muista syistä vai onko kyse lainvastaisesta tuesta. (mwo / fle)

Tekijä ja lähdeVideo: Divine teaser 1